ถังน้ำมัน


ถังน้ำมัน (Storage Tank) คือถังที่ใช้บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เติมรถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร งานก่อสร้าง และยานพาหนะต่างๆ ตัวถังทำจากวัสดุ (Mat.) Carbon Steel Gr. JIS G3101 SS400 หรือ เทียบเท่า ไม่มีช่องระบายอากาศ มีฝาปิดที่แน่นหนา รองรับการใช้งานได้ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Safety ที่ตัวถังน้ำมันตามกฎหมายกำหนด ตัวถังทำจากวัสดุ (Mat.) Carbon Steel Gr. JIS G3101 SS400 หรือ เทียบเท่า เป็นถังน้ำมันที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทก เหมาะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและของเหลวต่างๆ ไม่เป็นสนิม 

ตามกฎกระทรวง ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1 ตัวถังต้องทำด้วยเหล็กที่มีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความเค้นที่เกิดขึ้น (allowable stress) เนื่อง จากความดันใช้งานสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง หรือทำด้วยวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

2 เหล็กและเหล็กโครงสร้างที่นำมาใช้สร้างถังต้องได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานสากล

3 แผ่นเหล็กผนังถังต้องมีค่าความเค้นที่เกิดขึ้น (allowable stress) ไม่น้อยกว่า 145 N/mm2 ความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า 206 N/mm2 และมีค่าความยืด (elongation) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสอง

4 ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการออกแบบ ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง แต่ถ้าค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าหนึ่งจะต้องใช้ค่าความถ่วงจำเพาะที่แท้จริง ในการคำนวณออกแบบ

5 ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันหรือสุญญากาศในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

6 ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในระยะห่างไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร จากระดับสูงสุดของผนังถัง

 

 

ถังน้ำมัน ถังสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เติมรถยนต์ เติมเครื่องจักร และยานพาหนะต่างๆสำหรับ ใช้ในงานเกษตร ก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม ถังน้ำมันขนาด 500 ลิตร ผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันบนพื้นดิน ถังน้ำมันเบนซิน ดีเซล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมขนส่งและติดตั้งทั่วประเทศ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ถังน้ำมันทำจากเหล็ก พ่นสีกันสนิม และ สีทับหน้าสองชั้น ถังผ่านการทดสอบรอยรั่ว ด้วยแรงดันลมและน้ำ ถังมาพร้อมหัวจ่ายน้ำมัน เหมาะสำหรับนำไปใช้ กับกิจการต่างได้ดี เช่นใช้ในงานการเกษตร ทำสวน ทำนา หรือ งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง สามารถยกใส่ท้ายรถกระบะแคบ หรือกระบะตอนเดียว และบรรทุกได้เลย เป็นแบบหัวจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่ สร้างความสะดวกเป็นอย่างมาก สามารถสั่งผลิตแบบเป็นชุด คือถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย หรือถังน้ำมันอย่างเดียว หรือหัวจ่ายน้ำมันอย่างเดียวก็ได้


 


บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด โรงงานผลิตถังน้ำมัน ถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย

ถังน้ำมัน 500 ลิตร พร้อมหัวจ่าย สามารถสั่งผลิตได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน


ถังกักเก็บพร้อมปั๊มดูดจ่ายน้ำมันดีเซล (Storage Tank & Diesel Suction Pump)

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด โรงงานผลิตถังน้ำมันพร้อมตู้จ่ายน้ำมัน หรือถังน้ำมันเคลื่อนที่ หรือจะแยกเฉพาะถังน้ำมันก็ได้ เป็นถังน้ำมันที่ได้มาตรฐาน ขนาดบรรจุที่ 500 ลิตร พร้อมชุดหัวจ่ายสามารถใช้ไฟ 12 โวล์ท หรือ แบบใช้ไฟฟ้าบ้าน กำลังไฟฟ้า 220 โวล์ท เพียงแค่ระบุความต้องการ ตัวถังทำจากเหล็กกล้า มีความคงทน สวยงาม เหมาะสำหรับงานภาคสนาม เช่น งานเติมน้ำมันตามสวน งานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ธุรกิจภายในครัวเรือน งานเกี่ยวกับขนส่งต่างๆ งานประมง

ข้อมูลรายละเอียด (Specification)

 
 - ขนาดและความจุของถัง (Tank Size)  : ตามความต้องการ , ตามลักษณะการใช้งาน
 - วัสดุ (Mat.)                                       : Carbon Steel Gr. JIS G3101 SS400 หรือ เทียบเท่า
 - ท่อรับ (Inlet)                                     : ท่อเหล็กขนาด Dia. 3"
 - ท่ออากาศ (Vent)                              : ท่อเหล็กขนาด Dia. 2"
 - ท่อจ่าย (Outlet)                                : ท่อเหล็กขนาด Dia. 1" To 3/4"
 - ท่อไม้วัด (Dip Stic)                           : ท่อเหล็กขนาด Dia. 1.5"
 - ท่อระบาย (Drain)                              : ท่อเหล็กขนาด Dia. 1.5"
 - แรงดันทดสอบ (Test Pressure)         : ที่ 5.0 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 

ปั๊มดูดจ่ายน้ำมัน ( Suction Pump)
 - อัตราการไหล (Flow Rate)              : 58 ลิตร/นาที
 - อัตราการหมุน (RPM.)                     : 2,900 รอบ/นาที
 - แรงดันใช้งาน (Working Pressure)  : 2.9 Bar
 - กระแสไฟฟ้า (Voltage)                    : กระแสสลับ AC. (220-230 V.)
 - ความถี่ (Frequency)                       : 50 Hz
 - กำลัง (Power)                                : 350 W
 - ความละเอียดกรองน้ำมันดีเซล          : 30 Micron
 - ความยาวสายไฟ                              : 1.5 เมตร
 - หัวจ่ายและสายจ่ายน้ำมันความยาว    : 4.0 เมตร
 - หน้าจอแสดงผล (Display)               : Analog Type , Digital Type
 

ขนาดสามารถผลิตตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ตามพื้นที่ที่ติดตั้ง วัสดุเหล็กที่ใช้ มีความแข็งแรงและได้มอก.และมาตรฐานสากลรองรับการเติมน้ำมันได้หลายวิธี มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ สามารถป้องกันการชำรุดจากการใช้งาน มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันคงค้างในถังได้อย่างถูกต้อง สามารถระบายน้ำและตะกอนที่ตกค้างในถังออกได้ ทำการทดสอบด้วยวิธี Air leak Test เพื่อให้แน่นใจว่าไม่มีการรั่ว ก่อนนำไปใช้งาน

 
ถังน้ำมันและตู้จ่ายน้ำมัน สำหรับบรรจุน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ประกอบด้วย มือจ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันดีเซลใช้สำหรับสูบจ่ายน้ำมันดีเซล มิเตอร์สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน จำหน่ายพร้อมบริการติดตั้ง เหมาะสำหรับชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน หรือกิจการขนาดเล็ก กิจการส่วนตัว รับผลิตทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
 
 

ถังน้ำมันพร้อมตู้จ่ายน้ำมันสำหรับเจ้าของกิจการ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก และต้องการตู้จ่ายน้ำมันไว้สำหรับควบคุมการเติมน้ำมัน ให้กับรถยนต์เครื่องจักรต่างเพื่อง่ายต่อการจัดการ ถังน้ำมันมีขนาด 500 ลิตร และสามารถออกแบบและผลิตถังน้ำมันได้ตามที่ต้องการได้ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม งานรับเหมาก่อสร้าง หรือสถานประกอบการที่ต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน

 
 
ตู้จ่ายน้ำมัน คือตู้ใช้ส่งน้ำมันจากถังบรรจุน้ำมันไปใช้เติมน้ำมันให้กับรถยนต์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องการเติมน้ำมันหน้างาน ไม่เคลื่อนย้าย ไม่เสียเวลางาน มีการแสดงผลจำนวนน้ำมันที่นำไปใช้ ทำให้ได้ทราบว่าเราใช่ไปจำนวนเท่าไร เราสามารถควบคุมการจ่ายน้ำมันได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตู้จ่ายน้ำมัน มาไว้ใช่ในการเติมน้ำมันของตนเอง
 
 
       

โรงงานผลิตจำหน่ายถังน้ำมันทุกขนาด ถังน้ำมันเบนซิน ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ตู้น้ำมัน อาทิ หัวจ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน เป็นการออกแบบด้วยการนำตู้จ่ายน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ครบครัน มาประกอบติดตั้งกับถังน้ำมัน เพื่อไปติดตั้งในสถานประกอบการหรือสถานที่ที่ต้องการใช้งานตามความต้องการ เพื่อใช้ในการสูบจ่ายน้ำมัน สำหรับกิจการ ที่มีการใช้น้ำมันในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการ

    
 
 
 

ถังน้ำมัน ถังบรรจุน้ำมัน ขนาด 500 ลิตร ราคาโรงงาน โรงงาน รับผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันบนพื้นดิน เบนซิล ดีเซล ขนาด 500 ลิตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.78 เมตร ยาว 1.20 เมตร ถังหนา 4 มม. ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400 ถังน้ำมันบนดิน ขนาด 500 ลิตร ออกแบบและผลิตสำหรับบรรจุน้ำมัน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรม และไซด์งานก่อสร้าง


ถังน้ำมัน พร้อมหัวจ่าย ถังบรรจุน้ำมัน 500 ลิตร ถังเหล็กสภาพใหม่ จากโรงงานโดยตรง สำหรับใส่น้ำมันเบนซิน ดีเซล เหมาะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ถังน้ำมันทำจากเหล็ก พ่นสีกันสนิม และ สีทับหน้าสองชั้น ถังผ่านการทดสอบรอยรั่ว ด้วยแรงดันลมและน้ำ ถังมาพร้อมหัวจ่ายน้ำมัน เหมาะสำหรับนำไปใช้ กับกิจการต่างได้ดี เช่นใช้ในงานการเกษตร งานก่อสร้าง

ถังน้ำมัน 500 ลิตร ถังสำรองน้ำมันขนาดใหญ่ ขนาด 500 ลิตร บรรจุน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก น้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก และต้องการตู้จ่ายน้ำมันไว้สำหรับควบคุมการเติมน้ำมัน ให้กับรถยนต์เครื่องจักรต่างเพื่อง่ายต่อการจัดการ

ถังน้ำมัน 500 ลิตร สี ผลิตจาก Carbon Steel Gr. JIS G3101 SS400 หรือ เทียบเท่า ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถออกแบบและผลิตถังน้ำมันได้ตามที่ต้องการได้ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม งานรับเหมาก่อสร้าง หรือสถานประกอบการที่ต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน

ถังน้ำมันสำรอง 500 ลิตร เพื่อสำรองใช้ส่งน้ำมันจากถังบรรจุน้ำมันไปใช้เติมน้ำมันให้กับรถยนต์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องการเติมน้ำมันหน้างาน ตัวถังทำจากเหล็กกล้า มีความคงทน สวยงาม เหมาะสำหรับงานภาคสนาม เช่นงานเติมน้ำมันตามสวน งานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ธุรกิจภายในครัวเรือน งานเกี่ยวกับขนส่งต่างๆ งานประมง

ถังน้ำมันพร้อมติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน ขนาด 500 ลิตร สามารถติดตั้งในรถกระตอนเดียว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ใช้งานง่าย สะดวก ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ได้โดยตรง 12 v หรือ 24 V ได้เลย สินค้ารับประกันการใช้งาน

ถังน้ำมัน ขนาด 500 ลิตร ชาญเอ็มอาร์ เรารับผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันบนพื้นดิน เบนซิล ดีเซล ไม่ว่าจะเป็น สเปค ปตท หรือ โรงงานอุตสาหกรรมรมต่างๆ พร้อมขนส่งและติดตั้งทั่วประเทศ


ถังน้ำมันโมบาย โรงงานผลิตถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย ถังน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตู้จ่ายน้ำมัน หรือเฉพาะถังน้ำมันก็ได้ เป็นถังน้ำมันที่ได้มาตรฐาน ขนาดบรรจุที่ 500 ลิตร สามารถยกใส่กระบะสี่ประตูได้ เหมาะสำหรับงานภาคสนาม งานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก งานเกี่ยวกับขนส่ง งานประมง


ถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย PIUSI ถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย ใช้สูบจ่ายน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน สามารถติดกับถังขนาด 500 ลิตร ขึ้นไป อัตราการไหลสูงสุด 56 ลิตร/นาที ท่อจ่ายน้ำมันขนาด 1 นิ้ว และใช้ไฟฟ้า AC 220 VAC. ที่มาพร้อมกับไส้กรองและมิเตอร์วัดน้ำมัน เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็ก ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ชาวนา ชาวสวน ก่อสร้าง รถขุดดิน เหมืองแร่

Visitors: 12,584